Γενική Συνέλευση 2013

Γενική Συνέλευση 2013

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εκτοπισθέντων και Αποδήμων «Άγιος Μέμνων» συνήλθε σε συνεδρία την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013, στη Χοιροκοιτία και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους ακόλουθους:

Προεδρείο

Περικλέους Πάρις (Πρόεδρος)
Παπαγεωργίου Κυριάκος (Αντιπρόεδρος)
Χατζηκουμής Ηλίας (Γραμματέας)
Ιωαννίδης Αντωνάκης (Βοηθός Γραμματέας)
Χατζηκουμή Σούλα (Ταμίας)
Κυριάκου Ηλίας (Βοηθός Ταμίας)

Μέλη

Πέτρου Ανδρέας
Τζιωρτζής Νίκος
Έλληνας Χριστόφορος
Περικλέους Γιωργούλα
Ζαχαριάδη Άντρη
Πίττα Παρασκευούλα
Δημητρίου Χάρης
Πέτρου Ντίνος
Τσιακούρας Τάκης
Τσιακούρας Σωτήρης
Αντωνίου Γρηγόρης

Ελεγκτική Επιτροπή

Χατζηκουμής Κόκος
Δημητρίου Σούλα
Πέτρου Ευγενούλλα


Μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε η κοπή της πίτας 2013. Η πίτα αποτελούσε προσφορά της κυρίας Σίλειας Χατζηχαμπή Χαπίπη.