Εμπειρίες κατοίκων

 • Μιχάλης Κιαγιάς

  Ο Μιχάλης Κιαγιάς γεννήθηκε το Μάιο του 1914. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μέμνονα και μετά στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου. Μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο ενεγράφη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1936. Πήρε το πτυχίο του με άριστα από το Πανεπιστήμιο το......

 • Θεοδώρα Θεόδουλου

  H Θεοδώρα Θεοδούλου γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1916. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Αγίου Μέμνονα, στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο Αμμοχώστου και μετά στο Γυμνάσιο Αρρένων Αμμοχώστου για ένα χρόνο, επειδή σκόπευε να γίνει νηπιαγωγός. Η κοινωνική προσφορά της ήταν σημαντική τόσο στον Άγιο Μέμνονα όσο και......

 • Κωστής Κιαγιάς

  Πες μας τι θυμάσαι από το δημοτικό σχολείο όταν ήσουν μικρός;Οι μαθητές και οι μαθήτριες ήσαν σε διαφορετικά σχολεία. Το σχολείο των μαθητριών ήταν κοντά στο σύλλογο της Ένωσης Νέων Αγίου Μέμνονα και το σχολείο των μαθητών ήταν δίπλα από την εκκλησία. Πες μας γενικά......

 • Άγιος Μέμνων

  Νίκος Τζιωρτζής

  Ο Νίκος Γ. Τζιωρτζής γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1935. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μέμνονα και μετά στο English High School Αμμοχώστου. Μετά την αποφοίτησή του προσελήφθη στην Πυροσβεστική των Βρετανικών Βάσεων. Αφυπηρέτησε με το βαθμό του αξιωματικού το 1995. Έδωσε τη συνέντευξη που ακολουθεί......

Print Friendly, PDF & Email